අපව අමතන්න

page_banner

අපව අමතන්න

Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd.

ලිපිනය

කාමරය 401-406, F1-3, ගොඩනැගිල්ල 1, අංක 425 Miaohouwang පාර, Xixing Street, Binjiang දිස්ත්‍රික්කය, Hangzhou, Zhejiang P.R. චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

ෆැක්ස්: +86-0571-8665 8000

+86-0571-8765 3090

පැය

බීජිං වේලාව: උදේ 8:30 සිට සවස 5:30 දක්වා

ලන්ඩන් වේලාව: 0:30 සිට 9:30 දක්වා

සිඩ්නි වේලාව: 11:30 සිට 8:30 දක්වා

නිව් යෝර්ක් වේලාව: 8: 30 සිට 5: 30 am


විද්යුත් තැපෑල ඉහල