LHsw
LHsw2
LHsw3
shubiao

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 Hangzhou Laihe Biotech Co.,Ltd.
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า Laihe Biotech) ซึ่งเป็นองค์กรไฮเทคระดับประเทศ มุ่งเน้นที่การพัฒนาและอุตสาหกรรมของการตรวจสอบการวินิจฉัยทันทีของ POCT และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ และมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการการตรวจจับสุขภาพที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้แก่สาธารณะ

สำรวจred_more
shubiao

ข่าวล่าสุด

shubiao